יחדות דיור – חיים בעמק עפולה

בית ספר סתרייה
11/10/2016
מעונות יום חריש
11/10/2016

לווי ותכנון מים וביוב ליחידות דיור בשכונות חדשות ברובע יזרעאלי עפולה