בניית 520 יחידות דיור – טבעון

יח"ד עכו (43) יח"ד
11/10/2016
מפורטת- סנדלה
11/10/2016

לווי ויועוץ מים וביוב לשכונה חדשה "קושת"- טבעון