מעונות יום חריש

יחדות דיור – חיים בעמק עפולה
11/10/2016
נוף בראשית – עפולה (150) יח"ד
11/10/2016

פרויקטי משרד שיכון -תכנון אינסטלצייה מעונות בחריש