יח"ד חריש(70) יח"ד

נוף בראשית – עפולה (150) יח"ד
11/10/2016
יח"ד טירת הכרמל(82) יח"ד
11/10/2016